Wereldwijde noodsituatie omtrent Ebola

Dit is een officieel persbericht van Artsen Zonder Grenzen, te vinden op: www.artsenzondergrenzen.nl

VERKLARING WERELDWIJDE NOODTOESTAND EBOLA WHO MOET IN ACTIE VERTAALD WORDEN

VRIJDAG 08 AUGUSTUS 2014

Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ebola-epidemie uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid. Ebola heeft in West-Afrika tot nu toe 932 levens geëist.* ‘Het geeft aan hoe serieus de WHO de huidige uitbraak neemt, maar verklaringen redden geen levens,’ aldus Bart Janssens, operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen België. ‘Wat er nu moet gebeuren is dat deze verklaring vertaald wordt in onmiddellijke actie ter plaatse. Artsen zonder Grenzen heeft in Guinee, Sierra Leone en Liberia op dit moment 66 internationale en 610 hulpverleners uit de landen zelf ingezet om de crisis te bestrijden. Al onze ebolaspecialisten zijn gemobiliseerd, we zitten simpelweg aan onze taks.’

 

LANDEN MOETEN EXPERTS EN MATERIAAL STUREN

‘Wekenlang heeft Artsen zonder Grenzen herhaaldelijk laten weten dat een grootschalige medische en epidemiologische respons nodig is om levens te redden en de epidemie een halt toe te roepen. Levens gaan verloren omdat de respons te langzaam is,’ vervolgt Bart Janssens. ‘Landen moeten hun beschikbare experts in besmettelijke ziekten en noodhulpmateriaal naar de regio sturen. Zonder een grote inzet ter plaatse van staten die over de nodige expertise beschikken, kan de epidemie niet beteugeld worden.’

 

VAN MEDISCHE ZORG TOT VOORLICHTING

‘Concreet gezegd moet alles opgeschroefd worden: van medische zorg, training van medisch personeel, infectiecontrole, opsporen van mensen die in contact zijn geweest met mensen met ebola, monitoren van de epidemiologische ontwikkelingen, alarm slaan als er mogelijke gevallen zijn, mensen naar klinieken brengen voor behandeling tot het mobiliseren van de mensen in de gemeenschap en voorlichting geven.’

 

SierraLeone-ebolabrancard-Sylvain Cherkaouin-MSB10585

Een zieke die in contact is geweest met mensen die met ebola zijn besmet wordt binnengebracht in de Artsen zonder Grenzen ebolakliniek in Kailahun, Sierra Leone. © Sylvain Cherkaoui/Cosmos

 

EBOLA IN SIERRA LEONE

Het aantal mensen met ebola neemt zorgwekkend toe, vooral in Sierra Leone en Liberia. De ziekte verspreidt zich tot veel meer dorpen en steden. Elke dag nemen we in onze kliniek in Kailahun, vlakbij de grens met Guinee, 5 tot 10 nieuwe patiënten op. Op dit moment zijn er 60 patiënten opgenomen. De kliniek hebben we uitgebreid naar 80 bedden om de grote toename in ebolazieken het hoofd te bieden. Er is ook goed nieuws: op 4 augustus konden 9 genezen mensen de kliniek verlaten. 200 gezondheidswerkers geven voorlichting in de regio om de kennis van de bevolking over ebola en hoe zij zichzelf ertegen kunnen beschermen te vergroten.

 

SierraLeone-ebolagenezen-SandraSmiley-MSB11306

Lansana (18) is genezen van ebola en mag het Artsen zonder Grenzen ebolabehandelcentrum in Kailahun, Sierra Leone, verlaten. Als aandenken neemt een hulpverlener een foto van haar. © Sandra Smiley/MSF

 

CATASTROFALE SITUATIE IN MONROVIA, LIBERIA

De situatie in de hoofdstad van Liberia is catastrofaal, zo meent Lindis Hurum, Artsen zonder Grenzen noodhulpcoördinator in Liberia. Volgens berichten zijn minstens 40 medische medewerkers de afgelopen weken met ebola geïnfecteerd. Het merendeel van de ziekenhuizen in de stad zijn gesloten, en er wordt gesproken over lijken in de straten en huizen. Artsen zonder Grenzen teams bieden technische ondersteuning voor een ebolabehandelcentrum in Monrovia in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid van Liberia. Ook bouwen Artsen zonder Grenzen hulpverleners een nieuw behandelcentrum. Ook startten we activiteiten in de grensregio Lofa, die ook sterk door ebola is getroffen.

OPNIEUW TOENAME EBOLA IN GUINEE

In Guinee, waar de ebola-uitbraak begon, runt Artsen zonder Grenzen 2 ebolaklinieken: in hoofdstad Conakry en in Guékédou, in het zuidwesten. Na een periode van relatieve stabiliteit, neemt het aantal besmettingen en doden de afgelopen weken opnieuw toe. Op dit moment zijn er 17 patiënten in Conakry en 9 in Guéckédou opgenomen. Van de in totaal 293 mensen met ebola zijn er tot op heden 110 mensen genezen van ebola. Daarnaast ondersteunen we het ministerie van Volksgezondheid met ambulancevervoer van ebolapatiënten vanuit Macenta in het zuidwesten van Guinee, waar zieken vanuit de wijde omgeving naartoe komen, naar Conakry of Guéckédou.

DE STRIJD VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN TEGEN EBOLA TOT NU TOE

  • Sierra Leone: 26 internationale en 300 lokale Artsen zonder Grenzen hulpverleners actief
  • Sierra Leone: 260 patiënten opgenomen, van wie bij 174 ebola is bevestigd, 36 mensen zijn genezen en teruggekeerd naar huis
  • Liberia: 9 internationale en 10 lokale Artsen zonder Grenzen hulpverleners actief
  • Guinee: 31 internationale en 300 lokale Artsen zonder Grenzen hulpverleners actief
  • Guinee: 598 patiënten opgenomen, van wie bij 293 ebola is vastgesteld, 110 mensen zijn genezen en teruggekeerd naar huis

* Cijfers Wereldgezondheidsorganisatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *