Nieuw project met SHIFSD

De Turing Foundation ondersteunt het TVET project voor 2 jaar (2016-2018), door deze opleidingen te financieren. Er is daarom een grote noodzaak om additionele fondsen te werven om de toekomst van het TVET veilig te stellen en het aantal opleidingen uit te breiden. Daarom heeft SHIFSD drie ondernemersplannen opgesteld waarmee inkomsten verworven kunnen worden die worden geherinvesteerd in het TVET project. Een daarvan is het ondernemersplan varkens en kippen.

Het doel van dit project is om een varken- en kippenbedrijf te beginnen, zodat SHIFSD een additioneel inkomen kan verwerven voor het beroepsopleidingencentrum. Dit project is een van de mogelijke inkomstengenererende projecten die SHIFSD naast de beroepsopleidingen wil uitvoeren, zodat over een aantal jaar het TVET financieel zelfstandig is. Stichting Initiat is een samenwerking aangegaan met de Ten Brinke Foundation, die het gehele project financieel ondersteund.

3.1 Probleem
SHIFSD heeft al verschillende succesvolle (sociale) projecten uitgevoerd. Tot nu toe is de uitdaging gebleken om deze projecten en de organisatie zelf financieel zelfvoorzienend te maken. SHIFSD heeft verschillende andere projecten en ondernemingen onderzocht en met deze kennis het ‘Ondernemingsplan varkens- en kippen’’ ontwikkeld.

In de gebieden Barnersville en Johnsonville, waar het MYTC staat, is een grote vraag naar kwalitatief goed varkens- en kippenvlees. Er zijn geen varkens- of kippenbedrijven in de wijde omgeving, terwijl er meer dan 60.000 mensen wonen.

P1070981P1070989

3.2 Doelstellingen
De doelstellingen van het project zijn:

  1. Inkomsten te genereren die SHIFSD zal herinvesteren in het beroepsopleidingencentrum, zodat deze na een aantal jaar (met additionele inkomstengenererende projecten) financieel zelfstandig zal worden.
  2. Het aanbieden van kwalitatief goed en betaalbaar varkens- en kippenvlees aan de inwoners van Johnsonville en Barnersville en omgeving.
  3. Het bieden van praktijkervaring aan gemotiveerde boeren in de omgeving, zodat zij met de verzorging van de varkens en kippen ervaring kunnen opdoen (onder begeleiding) voor hun eigen bedrijfsvoering.
  4. Het gebruiken van de varkens en kippen voor het schoolvoedselprogramma, zodat studenten minder snel zullen stoppen met hun opleiding

3.3 Doelgroepen van dit project
De primaire doelgroepen van SHIFSD zijn kwetsbare jongeren en jong-volwassenen. SHIFSD stelt hen in staat om een beroepsopleiding te volgen en dit varkens- en kippenproject zal deze doelstelling ondersteunen door financiële zelfstandigheid te bewerkstelligen.

Ook boeren in de omgeving zullen baat hebben bij dit project, aangezien zij een kans krijgen om praktijkervaring op te doen met het verzorgen van varkens- en kippen. Zo kunnen zij hun eigen bedrijfsvoering verbeteren.

P1070982  P1080010

Daarnaast zullen inwoners van Johnsonville en Barnersville baat hebben bij dit project, door het aanbod van kwalitatief goed en betaalbaar varkens- en kippenvlees.

Het terrein waarop het scholengebouw staat is groot. SHIFSD laat een aantal arme vrouwen uit de omgeving gratis een gedeelte van het land bewerken. Zo wordt het terrein netjes bijgehouden en kunnen de vrouwen hun gezin voeden en een gedeelte van de oogst verkopen op de markt. Wanneer dit project is uitgevoerd en er op het terrein een varkens- en kippenstal staat zullen deze vrouwen hier ook van leren. Zij zullen leren hoe zij op hun eigen stukje land mogelijk voor een aantal varkens en kippen kunnen zorgen en zo hun eigen inkomsten verhogen.

P1080255

3.4 Methodologie
De methodologie van het project zal bestaan uit het kopen, grootbrengen en verkopen van de varkens, biggen en pluimveeproducten aan inwoners van Johnsonville, Barnersville en omgeving. Een gedeelte van de productie zal gebruikt worden voor het voedselprogramma voor studenten van het TVET.

Een gedeelte van de opbrengst zal gebruikt worden om het varkens- en kippenproject te onderhouden:

  • Medicatie en behandelingen voor de kippen en varkens
  • Voer, wordt aangeschaft via een leverancier in het centrum van Monrovia
  • Bouwmaterialen voor stallen
  • Dierenverzorger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *