Missie & Visie

Onze missie

De missie van Stichting Initiat is als volgt in de statuten opgenomen:
‘Stichting Initiat verleent tijdelijk materiële en immateriële steun aan initiatieven die gericht zijn op het opheffen of verzachten van lokale sociaal-economische onrechtvaardige verhoudingen in Afrika.’

Onze visie

Initiat baseert haar projecten op het initiatief en een vraag van de Afrikaanse bevolking. Projecten die worden geaccepteerd, hebben tot doel de armoede te bestrijden, de gezondheid te verbeteren en de schoolgang van kinderen te bevorderen.

De aanvraag vanuit Afrika wordt geconcretiseerd in een projectplan met een reële begroting. Initiat neemt de verantwoordelijkheid van financiering op zich, door in Nederland fondsen te werven en de partnerorganisatie te stimuleren tot ontwikkeling van duurzaamheid en financiële onafhankelijkheid. De partnerorganisatie verzorgt de uitvoering van de projecten.

Zo wordt de doelgroep in haar eigen taal en vanuit haar eigen cultuur benaderd waardoor het einddoel en de visie geïntegreerd worden in de samenleving. Stichting Initiat moedigt verbetering van de leefomstandigheden aan door verantwoordelijkheid, groei en (waar nodig) gedragsverandering. Wij stimuleren en ondersteunen onze partnerorganisatie in deze taak.