Ontmoet het team

Het bestuur van Stichting Initiat bestaat uit een dagelijks bestuur van vijf personen, daarnaast is er één coördinator met een specifieke taak binnen de stichting.

Geertje Grondel – Voorzitter In 2002 heb ik Stichting Initiat opgericht, nadat ik meerdere perioden had doorgebracht in Afrika. Sindsdien hebben we diverse projecten gedaan in West-Afrika. We beogen altijd op directe of indirecte wijze bij te dragen aan armoedebestrijding. Het is en blijft voor mij boeiend om die bijdrage met andere vrijwilligers te kunnen leveren. De onderlinge discussies over visie en ethiek laten mijn vlam branden.
Judith Kinds – Secretaris lizetbeek.nl_cloud9-43-2 (1) Omdat ik geloof dat wij het product zijn van de generaties voor ons, waar wij de vruchten van mogen plukken én de rekening voor moeten vereffenen.
Omdat ik geloof in de eigen kracht, de eigen regie en het zelfherstellend vermogen van mensen.
Omdat liefde nu eenmaal sterker is dan angst en haat.
Thomas Dekkers – Penningmeester

Annelies Penterman – Algemeen Bestuurslid

”Be the change you would like to see”. Iedereen zou moeten kunnen bouwen aan zijn/haar eigen toekomst en zo kunnen bijdragen aan een betere wereld. Wat mij zo aantrekt bij stichting Initiat zo aantrekt is dat we uitgaan van de eigen kracht.
Kristina van Alfen – Algemeen Bestuurslid
Marco van ‘t Hof – Algemeen Bestuurslid

Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers die zich inzetten tijdens verschillende activiteiten. Alle Initiat-ers dragen hun steentje bij op basis van vrijwilligheid en interessegebied. Dit kan per periode wisselen. De continuïteit van onze stichting wordt gewaarborgd door bestuursvergaderingen, tweejaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen, regelmatig mailverkeer en zo nodig tussentijdse afspraken.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd en voeren de werkzaamheden op een vrijwillige basis uit. Eventuele gemaakte onkosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden voor de stichting uit te voeren worden in overleg vergoed.