Ontmoet het team

Het bestuur van Stichting Initiat bestaat uit een dagelijks bestuur van vijf personen, daarnaast is er één coördinator met een specifieke taak binnen de stichting.

Geertje Grondel Voorzitter
Thomas Dekkers Penningmeester
Annelies Penterman Algemeen Bestuurslid
Kristina van Alfen Algemeen Bestuurslid
Patty Tomey Coördinator kraamactiviteiten
Vacant Coördinator PR & Communicatie

Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers die zich inzetten tijdens verschillende activiteiten. Alle Initiat-ers dragen hun steentje bij op basis van vrijwilligheid en interessegebied. Dit kan per periode wisselen. De continuïteit van onze stichting wordt gewaarborgd door bestuursvergaderingen, tweejaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen, regelmatig mailverkeer en zo nodig tussentijdse afspraken.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd en voeren de werkzaamheden op een vrijwillige basis uit. Eventuele gemaakte onkosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden voor de stichting uit te voeren worden in overleg vergoed.