Onze partner

Onze partnerorganisatie SHIFSD
(Self Help Initiative For Sustainable Development)

SHIFSDSHIFSD gelooft dat iedereen recht heeft op onderwijs en is vooral gericht op geletterdheid en ondernemerschap. Geletterdheid en ondernemerschap zijn twee specifieke uitdagingen voor Liberia. Er zijn vele families in Liberia die niet in staat zijn om hun kinderen naar school te laten gaan, omdat zij hiervoor niet genoeg inkomsten hebben. Zij hebben onvoldoende inkomsten, omdat ook de oudere familieleden niet de vaardigheden en kennis hebben om een goede baan te kunnen vinden. Toegang tot onderwijs; vooral technisch beroepsonderwijs en training in ondernemerschap, is volgens SHIFSD essentieel.

SHIFSD hanteert een aantal principes:
– kwaliteitsonderwijs
– sekse gelijkheid
– zelfredzaamheid
– goed bestuur en aansprakelijkheid
– respect voor mensenrechten
– gedeeld leiderschap

Al een aantal jaren werken wij samen met SHIFSD. In 2007 kwamen wij met medewerkers in contact in een vluchtelingenkamp in Ghana. Hier verbleven de oprichters van SHIFSD, omdat zij uit Liberia moesten vluchten tijdens de burgeroorlog die daar jarenlang woedde. In 2008 heeft SHIFSD besloten weer terug te gaan naar Liberia om het land te helpen bij de wederopbouw. Na een aantal reizen naar Liberia besloten wij een samenwerking aan te gaan met SHIFSD en inmiddels zijn de eerste projecten voltooid.

Jeremiah
Directeur
jeremiah

Jeremiah Burgess is onze vaste contactpersoon bij SHIFSD. Wij vroegen hem een verhaal te schrijven over hoe hij de samenwerking met onze stichting ervaarde.
Lees hier zijn (vertaalde) verhaal:

INITIAT & SHIFSD’s Cooperation: Empowerment through Community-driven Solutions – 2013
Ergens in 2007, door het contact met twee van onze Amerikaanse World Service-vrijwilligers op een vakantie in Burkina Faso, ontstond er contact met de Stichting Initiat. Sindsdien hebben SHIFDS en Initiat samengewerkt, waarbij er bijvoorbeeld twee Nederlandse vrijwilligers samen hebben gewerkt met SHIFSD in het Buduburam vluchtelingenkamp in de Central Region van Ghana. Medio 2008 heeft SHIFSD besloten zich te verplaatsen naar Liberia met behulp van financiële assistentie van Initiat.
In het versterken van de samenwerking in Liberia heeft Initiat €10.000 euro bijgedragen aan het Microkrediet met onderwijs project van SHIFSD in Pleebo, in de Maryland County regio. In 2009 en 2010 heeft Stichting Initiat tweemaal SHIFSD bezocht in Liberia. Op het laatste werkbezoek van een week hebben Geertje en Judith het proces en de impact van het Microkrediet en onderwijs project bestudeerd. Deze ervaringen worden allemaal gebruikt in de ondersteuning van de volgende projecten.
Bij terugkomst in Nederland heeft Initiat besloten mee te werken aan het Multipurpose Youth Training Center (MYTC), waarvoor er €37,935.40 euro is ingezameld en verstuurd naar SHIFSD. Het centrum is bedoeld voor de empowerment (bekrachtiging) van de jeugd door middel van ‘functionele geletterdheid’ en beroepsvaardigheden. Er wordt momenteel hard gebouwd aan het centrum, na vele e-mails en discussies over en weer tussen SHIFSD en Initiat. Het centrum wordt gebouwd aan de rand van Monrovia, meer specifiek in de Township of Johnsonville, Montserrado County regio. De subsidies die de bouw van dit centrum mogelijk maken zijn voornamelijk afkomstig van Initiat en Wilde Ganzen.
Momenteel is het gebouw voor 90% klaar. Het heeft zes trainingsruimten, een vergaderzaal, drie kantoren, een badkamer en opslagruimten. Hiernaast heeft het centrum een put en zal het vier toiletten bevatten, voor mannen én vrouwen. Terwijl de bouw nog in volle gang is, wordt er nog volop nagedacht over de operationalisering van de onderwijscomponent van het centrum. Dit zal vlak nadat de bouw gereed is van start gaan, terwijl er nog geen garantie is voor de subsidiering voor de Technical, Vocational Education and Training Program (TVET: Technisch, Beroepsonderwijs).
Over het algemeen, ondanks de grote uitdagingen en de lessen die geleerd zijn, wordt de samenwerking tussen SHIFSD en Initiat gekenmerkt door wederzijds respect, tolerantie en bovenal Initiat’s verbintenis om anderen te helpen zichzelf te helpen, onafhankelijk van de langzame vooruitgang in de realisatie van de gezette doelstellingen. Tijdens de bestaande samenwerking hebben Initiat’s ondernemingen zich altijd gebaseerd op empowerment (bekrachtiging) via op de gemeenschap gebaseerde oplossingen voor lokale problemen.

Door J. T. Burgess
voor SHIFSD Management