Onze partners

Self Help Initiative For Sustainable Development (SHIFSD)

SHIFSDSHIFSD gelooft dat iedereen recht heeft op onderwijs en is vooral gericht op geletterdheid en ondernemerschap. Geletterdheid en ondernemerschap zijn twee specifieke uitdagingen voor Liberia. Er zijn vele families in Liberia die niet in staat zijn om hun kinderen naar school te laten gaan, omdat zij hiervoor niet genoeg inkomsten hebben. Zij hebben onvoldoende inkomsten, omdat ook de oudere familieleden niet de vaardigheden en kennis hebben om een goede baan te kunnen vinden. Toegang tot onderwijs; vooral technisch beroepsonderwijs en training in ondernemerschap, is volgens SHIFSD essentieel.

SHIFSD hanteert een aantal principes:
– kwaliteitsonderwijs
– sekse gelijkheid
– zelfredzaamheid
– goed bestuur en aansprakelijkheid
– respect voor mensenrechten
– gedeeld leiderschap

Al een aantal jaren werken wij samen met SHIFSD. In 2007 kwamen wij met medewerkers in contact in een vluchtelingenkamp in Ghana. Hier verbleven de oprichters van SHIFSD, omdat zij uit Liberia moesten vluchten tijdens de burgeroorlog die daar jarenlang woedde. In 2008 heeft SHIFSD besloten weer terug te gaan naar Liberia om het land te helpen bij de wederopbouw. Na een aantal reizen naar Liberia besloten wij een samenwerking aan te gaan met SHIFSD en inmiddels zijn de eerste projecten voltooid.
Jeremiah Burgess is onze vaste contactpersoon bij SHIFSD. Wij vroegen hem een verhaal te schrijven over hoe hij de samenwerking met onze stichting ervaarde.

Multipurpose Youth Training Centre (MYTC), Monrovia in Liberia

Multipurpose Youth Training Centre (MYTC)
Multipurpose Youth Training Centre (MYTC)

De primaire doelstelling van dit project was de bouw van een multifunctioneel centrum, waarin vaktrainingen en alfabetiseringscursussen gegeven zullen gaan worden aan jongvolwassenen. Tevens is er in het gebouw ruimte voor een nieuw kantoor voor SHIFSD, die voorheen een kantoorruimte moest huren. Dit zal de organisatorische efficiëntie en duurzaamheid versterken. Andere organisaties kunnen tegen vergoeding ook gebruik maken van de ruimtes in het trainingscentrum, wat de financiële stabiliteit van SHIFSD ten goede zal komen.

Het MYTC bestaat uit zes trainingsruimten, een vergaderzaal, drie kantoren, een badkamer en opslagruimten. Daarnaast bouwde SHIFSD een put en vier toiletten voor mannen en vrouwen op het terrein. Tijdens de bouw van het centrum kwam SHIFSD voor diverse uitdagingen te staan. Zo hebben veranderende landelijke regelgeving, onbetrouwbare aannemers en diefstal van bouwmaterialen gezorgd voor vertraging bij het afronden van de bouw. SHIFSD nam haar verantwoordelijkheid en zorgde ervoor dat de bouw eind 2013 afgerond werd. Ondanks dat het gebouw op sommige punten nog afgewerkt moet worden, zal het in januari 2014 in gebruik worden genomen.