Onze werkwijze

Stichting Initiat is actief in Afrika en steunt lokale projecten financieel en materieel. Ook adviseert de stichting de lokale partner over de inrichting van de projecten. Vanuit de projecten wordt elk kwartaal de voortgang gerapporteerd en gemiddeld eenmaal per jaar bezoeken wij de projecten ter plaatse. In Nederland zijn de activiteiten gericht op het verkrijgen van financiële middelen om de projecten te kunnen uitvoeren. Wij hebben hiervoor contacten met Nederlandse fondsen en ontvangen particuliere giften. Daarnaast dragen wij ontwikkelingssamenwerking uit op markten, festivals en beurzen.

Stichting Initiat hecht veel waarde aan onafhankelijkheid. In al onze projecten trachten wij de onafhankelijkheid van de lokale bevolking te behouden en zo nodig te bevorderen. Stichting Initiat geeft Afrikanen een start door de benodigde materialen, financiële middelen en/of steun te bieden, waarna de projecten tijdelijk begeleid en regelmatig gecontroleerd worden.

In de praktijk komt dit erop neer dat lokale mensen met een initiatief bij stichting Initiat komen. Het is niet Stichting Initiat die de projecten bedenkt; we gaan uit van de vraag van de Afrikanen zelf. Met een initiatief, en daarmee de motivatie, vanuit de lokale bevolking zal het uiteindelijke effect groot zijn en wordt er dus veel bereikt. Bovendien kent de lokale bevolking haar cultuur het beste.