Projecten

Stichting Initiat baseert haar projecten op een initiatief en een vraag van een Afrikaanse NGO (non gouvermentele organisatie). De projectaanvraag wordt getoetst aan de onderstaande richtlijnen:

  • De vraag heeft een relatie met de doelstelling van Initiat: verbetering van gezondheidszorg, educatie, armoedebestrijding en/of onafhankelijkheid.
  • Er is een reële begroting.
  • Het aandeel van Initiat bedraagt niet meer dan € 10.000,-.
  • De bijdrage van de vragende organisatie is minimaal 25%.
  • De aanvraag betreft geen noodhulp.
  • Initiat investeert niet in verbetering van organisaties of gebouwen, als dit geen direct verband houdt met haar doelstelling.
  • De samenwerkingspartner neemt de uitvoering van de projecten zelf ter hand; de doelgroep wordt in de eigen taal en vanuit haar eigen cultuur benaderd.