2021 – Bouw muur

Context

Liberia is een klein land in West Afrika met een bevolking van ongeveer 4.4 miljoen. 65% daarvan (2,86 miljoen) zijn jongeren. Er zijn onvoldoende kansen voor deze jongeren. Er is een tekort aan kwalitatief (beroeps)onderwijs en het merendeel van de jongeren is werkloos. Veel van deze jongeren raken zichzelf kwijt in criminaliteit om zo te proberen te overleven.

Ongeveer 90% van alle civiele rechtszaken in Liberia gaat om landrechten. Ruim 60% van alle gewelddadige ruzies gaat om landrechten. Een van de redenen waarom er zoveel conflicten over landrechten bestaan is het bestaan van 2 verschillende systemen in Liberia: het officiële en het traditionele rechtensysteem. In het officiële systeem koopt iemand een stuk land en krijgt een eigendomsakte. In het traditionele systeem wordt de koop mondeling gesloten. Een gevolg daarvan is dat sommige landeigenaren een stuk land aan meerdere personen verkoopt.

In Monrovia zijn verschillende ‘land dealer gangs’ ontstaan. Deze bendes bestaan grotendeels uit jongeren. Zij gaan erop uit en vallen willekeurige landeigenaren aan. Dit heeft in 2018 geleid tot de gewelddadige moord op landeigenaar Alex Slocum. Gelukkig zijn de verdachten opgepakt en veroordeeld tot levenslang.

Volledige projectomschrijving