TVET (2016)

Technical and Vocational Education and Training (vanaf 2016)

De onderwijsprogramma’s die in het centrum worden aangeboden zijn gericht op jongeren tussen de 15 en 35 jaar oud. Deze jongeren hebben nog niet eerder onderwijs gevolgd of school vroegtijdig verlaten, waardoor er weinig kans is op zelfontplooiing. Er zullen 1500 jongeren direct profiteren van de activiteiten in het centrum. SHIFSD beoogt met de onderwijsprogramma’s de jongeren te veranderen in effectieve en nuttige burgers. Daardoor zullen zij in staat zijn bij te dragen aan het democratische proces in Liberia, gericht op vrede en opbouw. Elke student zal een effect bemerken op zijn of haar zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en niveau van leven qua inkomen, gezondheid en ontwikkeling.

De beroepsopleidingen zullen van praktische aard zijn, zoals een beroepsopleiding tot timmerman of automonteur. Elke opleiding zal in twee fasen gegeven worden, namelijk de beginnersfase van 1 jaar (basic level) en een gevorderde fase van 2 jaar (intermediate level). Jongeren zullen tijdens de opleiding toetreden tot de arbeidsmarkt en worden in staat gesteld om te concurreren in de lokale, regionale en internationale arbeidsmarkt.

Met steun van ZOA en de Turing Foundation kon SHIFSD in 2016 beginnen met de eerste beroepsopleidingen. Door deze steun worden in 2016 en 2017 400 jongeren opgeleid in: kleding maken, bouwtechnieken (waaronder metselen) en autotechniek. De helft van de leerlingen krijgt daarnaast ook lessen in lezen en schrijven.